Kurbaniye

Kurbaniye'nin Sunduğu Avantajlar

 

 • Vatandaşa hizmet odaklı çalışan yerel yönetimlere kurban kesimi konusunda pratik, etkin ve etken çözümler sunmak,
 • AB Standartları ve yasal mevzuatlara uygun kesim işlemi,
 • Hijyenik, çevreye ve dini vecibelere uygun hayvan kesim ortamı,
 • Kurban kesim hizmetini vatandaşa istenilen yer ve zamanda süratli bir şekilde sunabilmek, sistemleri ihtiyaç duyulan bölgeye hızlı bir şekilde sevk edilebilir olması,
 • Günlük ortalama 150 Büyükbaş hayvan kesme imkanı,
 • İlk kesilen hayvan 18 dakikada ve bunu takip eden her 4 dakikada 1 büyük baş hayvanın 12 parça olarak teslimi,
 • En az sayıda personel ile işletilebilmesi (6 kasap, 4 yardımcı),
 • Hayvan kesiminin veteriner hekim kontrolünde yapılabilmesi,
 • Üniteleri her an hizmete hazır halde tutabilmek,
 • Kurban Bayram’ı haricinde, toplu hayvan kesimleri ve adak kesimlerinde kullanılması,
 • Afet Koordinasyon Merkezlerince yapılacak risk planları ve acil eylem planlarını destekleyecek şekilde ihtiyaç duyulacak et ihtiyacını karşılamak için Kurbaniye’lerin kullanıma hazır halde konumlandırılması,
 • Kullanım harici zamanlarda güvenlik gerektirmemesi, en az yer ve maliyetle depolanabilmesi,

 

Neden Kurbaniye?

Kurban; dini bir görevi ifade etmekle birlikte, çevre, sağlık, sosyal ve ekonomik boyutları da olan kapsamlı bir olgudur. Hayvanların etlerinden ve diğer yan ürünlerinden birçok muhtaç insanın da yararlanıyor olması toplum menfaatinin gözetilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yerel yönetimlere bu konuda gerekli organizasyonun sağlanmasında önemli görevler düşmektedir.

Şehirleşme ve apartman hayatının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle, kurban kesiminin bilhassa çevre ve sağlık yönü kentlerde daha fazla önem kazanmıştır. Ülkemizde hayvan kesimi hemen her gün yapılmaktadır. Ancak kurban bayramı gibi belirli günlerde özellikle de bayramın birinci günü halkımızın bu ibadeti yerine getirmek istemesi, koordinasyon yetersizliğinden dolayı hoş olmayan görüntülere sebep olabilmekte, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Kurbaniye bu sorunlara çözüm getirmektedir.

Kurbaniye İslam’ın öngördüğü temel şartlara uygun olarak Veteriner Hekimlerin kontrolünde ehil insanlar tarafından kurbanlık hayvanların kesilmesi, elde edilen etlerin, sakatatın hijyen ve sağlık şartlarına uygun olarak tüketime arz edilmesi, diğer yan ürünlerin ve atıkların ise değerlendirilmesi konularında ülke genelinde standart oluşturulmasına katkı sağlamak için tasarlanmıştır.